Snabba leveranser / Hög kvalitet / Snabb kundtjänst

Dumpventiler / Laddtrycksstyrning

Dumpventiler.

Dumpventil / Avlastningsventil släpper ut trycket från turbon när gasspjället stängs. Turbon snurrar och skapar fortfarande tryck när man släppt gaspedalen. Luften har då ingenstans att ta vägen och när den träffar det stängda gasspjället tvingas turbon plötsligt sluta snurra vilket kan orsaka skada. När en dumpventil är monterad känner den vakuum från inloppsröret och öppnar upp ventilen. Detta låter luften från turbon gå ut genom dumpventilen istället för att träffa gasspjället och bromsa turbon.

På motorer med Luftmängdsmätare bör en återcirkulerande eller hybrid dumpventil användas så den utsläppta luften går tillbaka till inloppsröret mellan luftmängdmätaren och turbo.

På bilar med MAP-sensor (Manifold Air Pressure) fungerar alla typer av dumpventiler bra.

Fördelen med att ha en dumpventil är att man ökar livslängden på turbon samt minskar turbons spool-up tid efter växling eller andra tillfällen då man kortvarigt minskat gaspådrag.